Tüübikinnitus

Mis on EU sertifikaat?


EU sertifikaat on dokument, mis tõendab, et antud sõiduk on läbinud vajalikud testid ja vastab Euroopas kehtivatele nõuetele. EU sertifikaat sisaldab endas heitgaasi-, müra- ja piduritesti.

Tüübikinnituseks ja riiklikuks tüübikinnituseks on vajalikud EÜ direktiivide või ÜRO EMK eeskirjade kohased sertifikaadid juhul, kui ei ole sõiduki ühtset tüübikinnitust.

Autotest OÜ võtab suure osa Teie asjaajamisest enda kanda.
Me teostame sõiduki omaniku volitustel üksiksõiduki kinnituse mitmeastmelise menetluse, mis sisaldab endas EU sertifikaadi esitamist ARK-le. Tüübikinnitust ja üksiksõiduki kinnitust pädeva asutusena Eesti Vabariigis teostab ARK.
Juhul kui sõiduk vastab EU normidele, väljastame selle kohta sertifikaadi ja esitame selle ARK-le sõiduki registreerimiseks registris.

Arvestama peab ÜRO EMK eeskirjade ja EÜ direktiivide viimaste muudatustega.

Üksiksõiduki tüübikinnitus teostatakse M1, N1, N2, O1, O2 ja L kategooria sõidukitele, kui sellesse sõidukitüübi perekonda kuuluvale sõidukitüübile ei ole lnõuete kohaselt omistatud riiklik tüübikinnitus.

Euroopa riikide ühenduses müüdud sõidukid peavad vastama kokkuleppe regulatsioonile. Kõik peale 1998 aastat toodetud sõidukid peavad saama tehnilise kinnituse nõetele vastavusest tüübikinnituse, mida tõendab E-sertifikaat