Mis on EU sertifikaat?

EU sertifikaat on dokument, mis tõendab, et antud sõiduk on läbinud vajalikud testid ja vastab Euroopas kehtivatele nõuetele. EU sertifikaat sisaldab endas heitgaasi-, müra- ja piduritesti.

Tüübikinnituseks ja riiklikuks tüübikinnituseks on vajalikud EÜ direktiivide või ÜRO EMK eeskirjade kohased sertifikaadid juhul, kui ei ole sõiduki ühtset tüübikinnitust.

Autotest OÜ võtab suure osa Teie asjaajamisest enda kanda.
Me teostame sõiduki omaniku volitustel üksiksõiduki kinnituse mitmeastmelise menetluse, mis sisaldab endas EU sertifikaadi esitamist Trantspordiametile . Tüübikinnitust ja üksiksõiduki kinnitust pädeva asutusena Eesti Vabariigis teostab Trantspordiamet.
Juhul kui sõiduk vastab EU normidele, väljastame selle kohta sertifikaadi ja esitame selle Trantspordiametile sõiduki registreerimiseks registris.

Arvestama peab ÜRO EMK eeskirjade ja EÜ direktiivide viimaste muudatustega.

Üksiksõiduki tüübikinnitus teostatakse M1, N1, N2, O1, O2 ja L kategooria sõidukitele, kui sellesse sõidukitüübi perekonda kuuluvale sõidukitüübile ei ole lnõuete kohaselt omistatud riiklik tüübikinnitus.

Euroopa riikide ühenduses müüdud sõidukid peavad vastama kokkuleppe regulatsioonile. Kõik peale 1998 aastat toodetud sõidukid peavad saama tehnilise kinnituse nõetele vastavusest tüübikinnituse, mida tõendab E-sertifikaat

Tehnilised tingimused

Kõik USA autod vajavad ümberehitust eelkõige tulede osas. Peamised erinevused USA ja Euroopa autode vahel on suunatulede värvus ning külje suunatulede, esimeste parktulede ja tagumise udutule puudumine. Samuti peavad kõik tuled vastama Europa standardile, see tähendab, et peavad olema märgistatud vastava tähisega. Lisaks peavad xenon tuledega sõidukid olema varustatud tulede pesuriga.

Aina enam kohtab ka uutel sõidukitel LED tüüpi tagatulesid, mille muutmine võib osutuda tehniliselt äärmiselt keerukaks. Me omame kogemusi ka nende tulede ümberehitamisel.
Valesti tehtud ümberehitus võib rikkuda tehase garantii kehtivuse. Ümberehituse kulu ei ole märkimisväärselt suur, kuid kindlasti tasub seda ennem uurida ja sellega arvestada.

Lisaks peavad sertifitseerimisele esitatud sõidukid omama tehase poolt paigaldatud väljalaske süsteemi, tehase õhufiltrit ning originaalmõõdus rattaid.

Me pakume kõikide vajalike tööde teostamist meie elektriku poolt. Kõik ümberehitustööd tehakse meie Sõpruse puiestee töökojas. Juhul, kui autole on vaja paigaldada lisatulesid, saame Teile välja pakkuda erinevaid EU nõuetele vastavaid tulesid.
Meie tehtud tööd vastavad direktiivi nõuetele. Tehtud tööle anname ka garantii.

Täpsemat infot sõidukitele esitatvate tehniliste nõuete kohta leiab
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13261839

Kõikide tehniliste küsimustega võite pöörduda ka meie poole.

Testitud sõidukid

Kuna Saksamaa autoturg on väga suur, siis enemasti on mõne uue mudeli jõudmisel Eestisse sellise sõiduki analoogi juba Saksamaal testitud. See tähendab, et kui sõiduki analoogi on varem testitud, siis piisab sõiduki ettenäitamisest meile, peale mida saame väljastada EU Sertifikaadi Teie sõidukile. Aasta jooksul on mõned korrad ette tulnud ka olukorda, kus meil on olemas heitgaasi test kuid puudub müratest. Sel juhul saame teha müratesti kohapeal.

Kuna mõõdistatud ja kontrollitud sõidukite nimekiri täieneb üsna kiiresti, siis tasub alati ka enne auto soetamist meilt üle küsida, kas sellisele sõiduki kohta on meil vajalikud andmed olemas.

Heitgaasi testi läbinud sõidukite nimekirja leiad siit:

www.abgasdatenbank.de/en/vehicle-data-base.html