Ekspertiisid

Teostame sõltumatuid hinnanguid kindlustusseltsidele ja eraisikutele, et väljaselgitada juhtumite asjaolud ja kahju suurused. Valdavalt tekib vajadus ekspertiisi järele olukordades, kus tekib vaidlus kahju saaja, kahju põhjustaja või kahju hüvitaja vahel.

  • Juhtumite tekkepõhjuste väljaselgitamine
  • Eksperthinnangud sõidukite väärtuse kohta
  • Ekspertiisid sõiduki kahjustuste ulatuse ja maksumuse kohta